Maatschap Manager Orthopedie

 • Goes, Nederland

Maatschap Manager Orthopedie

 

 

De Maatschap Orthopedie

De ambitie van de maatschap Orthopedie: het leveren van kwalitatief hoogwaardige, patiëntgerichte en efficiënte zorg, volgens moderne wetenschappelijke richtlijnen

De maatschap orthopedie bestaat uit 9 leden. Er wordt zorg geleverd in het Admiraal de Ruyter Zieken huis in de Victoriakliniek (Zeelandcare). De leden van de maatschap hebben zich gesubspecialiseerd in heupchirurgie, kniechirurgie, revisiechirurgie van zowel knie als heup, trauma, voet/enkel chirurgie, pols/hand chirurgie, schouderchirurgie, kinderorthopedie en conservatieve wervelkolompathologie. Wat betreft de traumazorg is er een goede samenwerking met de maatschap chirurgen, waarbij er een 50/50 verdeling is. De maatschap levert operatieve zorg op 3 locaties, te weten: ADRZ Vlissingen, ADRZ Goes en Victoriakliniek Zierikzee (Zeelandcare). Op vier locaties wordt er poliklinische zorg geleverd, te weten: Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee. Binnen de maatschap is er een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter en een vicevoorzitter. De maatschapsleden hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid over verschillende onderdelen, te weten: kliniek, polikliniek, wachtlijst en OK planning, rooster en secretariaat. De voorzitter is het aanspreekpunt van de maatschap en zit op dit moment de maatschapvergaderingen voor. Verder zitten de maatschapsleden in verschillende commissies, bestuur vereniging medisch specialisten en het bestuur van de coöperatie (voormalig stafmaatschap). 

 

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

In het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis doen specialisten en medewerkers hun best om de zorg voor de patiënt continu te verbeteren. Het ADRZ heeft locaties in Goes, Vlissingen, Middelburg en Zierikzee en telt 130 medisch specialisten en 2500 medewerkers. Per jaar verzorgen zij ruim 23.000 opgenomen patiënten. Daarnaast bezoeken jaarlijks meer dan 350.000 mensen onze poliklinieken.  Het ADRZ heeft een level 2 traumatologie erkenning in combinatie met een niveau 2 Intensive Care.

 

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis werkt aan een verandertraject op weg naar een veilige en kwalitatief hoogwaardige organisatie. De Raad van Bestuur wil met alle andere leidinggevenden, vakgroepen en medische sleutelfunctionarissen de leiderschapsstijl en de omgangsvormen (cultuur) in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis sterk verbeteren. Eerst dan kunnen we een veilig, kwalitatief goed (professioneel), financieel gezond en gastvrij ziekenhuis zijn. Een ziekenhuis waar de patiënt nog meer centraal staat en iedere medisch specialist en medewerker dat dag na dag uitstraalt en uitdraagt. Binnen het ADRZ vindt de migratie plaats van de huidige Sector-structuur naar een RVE-structuur.

 

MAATSCHAP MANAGER ORTHOPEDIE 0.8-1.0 fte

 

Profiel

De Maatschap Orthopedie van het ADRZ komt graag in contact met een kandidaat

voor de functie van Maatschapmanager, die zich herkent in onderstaande resultaatgebieden en die voldoet aan het hierna beschreven functie- en persoonlijkheidsprofiel. De Maatschapmanager wordt rechtstreeks aangestuurd door en rapporteert direct aan het Dagelijks Bestuur van de Maatschap. De maatschapmanager heeft nauwe relaties met de gehele maatschap en het management van het ADRZ, in het bijzonder het management van de zorgeenheid snijdende zorg.

 

Resultaatgebieden

 • Ondersteunt de maatschap bij organisatorische en beleidskundige aspecten.
 • Bewaakt (beleids-) afspraken en voortgang op actiepunten en ontwikkelingen.
 • Draagt zorg voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van maatschap bijeenkomsten.
 • Maakt binnen de gegeven kaders afspraken en regelt zaken met de ziekenhuisorganisatie ten behoeve van een goed functionerende maatschap.
 • Signaleert en identificeert knelpunten en aandachtspunten inzake de organisatie van de maatschap en doet voorstellen.
 • Ziet toe op transparante besluitvorming en tijdige en eenduidige communicatie binnen de maatschap.
 • Is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringprocessen binnen de maatschap.
 • Ontwikkelt en handhaaft richtlijnen en procedures voor beleidsvoering, organisatie en planning binnen de maatschap (planning en controle).
 • Draagt bij aan organisatieontwikkeling van de maatschap, onder meer door het initiëren van innoverende projecten in nauwe samenwerking met de zorgmanager
 • Is contactpersoon voor de maatschap voor boekhouding, de afdeling control, accountant en overige stakeholders.
 • Vertegenwoordigt de maatschap in niet patiëntgebonden taken en activiteiten voor zover er sprake is van expliciete mandatering.
 • Vertegenwoordigt de maatschap in contacten binnen de ziekenhuisorganisatie en daarbuiten voor zover er sprake is van expliciete mandatering.
 • Verzorgt de redactie van het jaarverslag, jaarplan, beleidsplan en andere beleidsstukken van de maatschap.
 • Is verantwoordelijk voor het voorbereiden, notuleren en uitwerken van maatschap vergaderingen. Een en ander in samenwerking met de secretaresse van de maatschap.

 

Functie-eisen

 • Opleiding op hbo+/academisch niveau.
 • Relevante kennis en ervaring met bedrijfsvoerings- en organisatievraagstukken.
 • Is bekend met ontwikkelingen in de zorgsector, volgt ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de markt. Bij voorkeur werkervaring met medisch professionals.
 • Goede analytische capaciteiten en cijfermatig inzicht, alsmede goed ontwikkeld
 • probleemoplossend vermogen.
 • Enige jaren ervaring in een beleidsvoorbereidende functie.
 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en het vermogen daar adequaat op in te spelen.
 • In staat zijn om met professionals samen te werken en gesprekspartner te zijn voor diverse disciplines.
 • In staat om beleid te ontwikkelen en geformuleerd beleid praktisch te vertalen.
 • Ervaring met kwaliteitssystemen, budgetbeheer en veranderingsprocessen.
 • Goede organisatorische vaardigheden, in staat om meerdere taken naast elkaar uit te voeren.
 • Heeft een visie op patiëntenzorg en is gericht op multidisciplinaire samenwerking.
 • In staat om op effectieve, eigen zelfstandige wijze inhoud te geven aan de functie.

 

Persoonlijke kwaliteiten

 • Betrouwbaar, integer, flexibel
 • Communicatief sterk, dienend leider
 • Analytisch sterk, intelligent, oplossingsgericht, initiatiefrijk, innovatief
 • Samenwerker, verbinder
 • Tactvol en gevoel voor verhoudingen
 • Goed in plannen en organiseren
 • Besluitvaardig, overtuigingskracht
 • Evenwichtige persoonlijkheid die in staat is in een grote maatschap onpartijdigheid te
 • waarborgen
 • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

 

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Aanstelling voor 0,8-1,0 fte. U treedt in dienst van het ziekenhuis (ziekenhuis cao FWG schaal 65) en wordt gedetacheerd naar de maatschap.

 

Meer weten:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer N. Elenbaas, voorzitter van de Maatschap, te bereiken via 06-57935508 of de heer J. Luttjeboer, Orthopedisch chirurg, te bereiken via 06-41214432

 

Sollicitaties:

Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u binnen 6 weken na het verschijnen van deze advertentie richten aan het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis t.a.v. de heer J. Luttjeboer, Postbus 3200, 4380 DD Vlissingen of laat deze direct achter op onze sollicitatiepagina.

 

Deze advertentie kunt u ook vinden op www.adrz.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

 

 

 

 


Maatschap Manager Orthopedie
http://adrz.onlinevacatures.nl/nl/Vacancy/Postulate/45522
.<br>
 

 

<b>De Maatschap Orthopedie</b>

De ambitie van de maatschap Orthopedie: het leveren van kwalitatief hoogwaardige, patiëntgerichte en efficiënte zorg, volgens moderne wetenschappelijke richtlijnen

De maatschap orthopedie bestaat uit 9 leden. Er wordt zorg geleverd in het Admiraal de Ruyter Zieken huis in de Victoriakliniek (Zeelandcare). De leden van de maatschap hebben zich gesubspecialiseerd in heupchirurgie, kniechirurgie, revisiechirurgie van zowel knie als heup, trauma, voet/enkel chirurgie, pols/hand chirurgie, schouderchirurgie, kinderorthopedie en conservatieve wervelkolompathologie. Wat betreft de traumazorg is er een goede samenwerking met de maatschap chirurgen, waarbij er een 50/50 verdeling is. De maatschap levert operatieve zorg op 3 locaties, te weten: ADRZ Vlissingen, ADRZ Goes en Victoriakliniek Zierikzee (Zeelandcare). Op vier locaties wordt er poliklinische zorg geleverd, te weten: Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee. Binnen de maatschap is er een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter en een vicevoorzitter. De maatschapsleden hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid over verschillende onderdelen, te weten: kliniek, polikliniek, wachtlijst en OK planning, rooster en secretariaat. De voorzitter is het aanspreekpunt van de maatschap en zit op dit moment de maatschapvergaderingen voor. Verder zitten de maatschapsleden in verschillende commissies, bestuur vereniging medisch specialisten en het bestuur van de coöperatie (voormalig stafmaatschap). 

 

<b>Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis</b>

In het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis doen specialisten en medewerkers hun best om de zorg voor de patiënt continu te verbeteren. Het ADRZ heeft locaties in Goes, Vlissingen, Middelburg en Zierikzee en telt 130 medisch specialisten en 2500 medewerkers. Per jaar verzorgen zij ruim 23.000 opgenomen patiënten. Daarnaast bezoeken jaarlijks meer dan 350.000 mensen onze poliklinieken.  Het ADRZ heeft een level 2 traumatologie erkenning in combinatie met een niveau 2 Intensive Care.

 

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis werkt aan een verandertraject op weg naar een veilige en kwalitatief hoogwaardige organisatie. De Raad van Bestuur wil met alle andere leidinggevenden, vakgroepen en medische sleutelfunctionarissen de leiderschapsstijl en de omgangsvormen (cultuur) in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis sterk verbeteren. Eerst dan kunnen we een veilig, kwalitatief goed (professioneel), financieel gezond en gastvrij ziekenhuis zijn. Een ziekenhuis waar de patiënt nog meer centraal staat en iedere medisch specialist en medewerker dat dag na dag uitstraalt en uitdraagt. Binnen het ADRZ vindt de migratie plaats van de huidige Sector-structuur naar een RVE-structuur.

 

<center><b><p style="font-size: 16pt;">MAATSCHAP MANAGER ORTHOPEDIE 0.8-1.0 fte</p></b></center>

 

<b>Profiel</b>

De Maatschap Orthopedie van het ADRZ komt graag in contact met een kandidaat

voor de functie van Maatschapmanager, die zich herkent in onderstaande resultaatgebieden en die voldoet aan het hierna beschreven functie- en persoonlijkheidsprofiel. De Maatschapmanager wordt rechtstreeks aangestuurd door en rapporteert direct aan het Dagelijks Bestuur van de Maatschap. De maatschapmanager heeft nauwe relaties met de gehele maatschap en het management van het ADRZ, in het bijzonder het management van de zorgeenheid snijdende zorg.

 

<b>Resultaatgebieden</b>

 • Ondersteunt de maatschap bij organisatorische en beleidskundige aspecten.
 • Bewaakt (beleids-) afspraken en voortgang op actiepunten en ontwikkelingen.
 • Draagt zorg voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van maatschap bijeenkomsten.
 • Maakt binnen de gegeven kaders afspraken en regelt zaken met de ziekenhuisorganisatie ten behoeve van een goed functionerende maatschap.
 • Signaleert en identificeert knelpunten en aandachtspunten inzake de organisatie van de maatschap en doet voorstellen.
 • Ziet toe op transparante besluitvorming en tijdige en eenduidige communicatie binnen de maatschap.
 • Is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringprocessen binnen de maatschap.
 • Ontwikkelt en handhaaft richtlijnen en procedures voor beleidsvoering, organisatie en planning binnen de maatschap (planning en controle).
 • Draagt bij aan organisatieontwikkeling van de maatschap, onder meer door het initiëren van innoverende projecten in nauwe samenwerking met de zorgmanager
 • Is contactpersoon voor de maatschap voor boekhouding, de afdeling control, accountant en overige stakeholders.
 • Vertegenwoordigt de maatschap in niet patiëntgebonden taken en activiteiten voor zover er sprake is van expliciete mandatering.
 • Vertegenwoordigt de maatschap in contacten binnen de ziekenhuisorganisatie en daarbuiten voor zover er sprake is van expliciete mandatering.
 • Verzorgt de redactie van het jaarverslag, jaarplan, beleidsplan en andere beleidsstukken van de maatschap.
 • Is verantwoordelijk voor het voorbereiden, notuleren en uitwerken van maatschap vergaderingen. Een en ander in samenwerking met de secretaresse van de maatschap.

 

<b>Functie-eisen</b>

 • Opleiding op hbo+/academisch niveau.
 • Relevante kennis en ervaring met bedrijfsvoerings- en organisatievraagstukken.
 • Is bekend met ontwikkelingen in de zorgsector, volgt ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de markt. Bij voorkeur werkervaring met medisch professionals.
 • Goede analytische capaciteiten en cijfermatig inzicht, alsmede goed ontwikkeld
 • probleemoplossend vermogen.
 • Enige jaren ervaring in een beleidsvoorbereidende functie.
 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en het vermogen daar adequaat op in te spelen.
 • In staat zijn om met professionals samen te werken en gesprekspartner te zijn voor diverse disciplines.
 • In staat om beleid te ontwikkelen en geformuleerd beleid praktisch te vertalen.
 • Ervaring met kwaliteitssystemen, budgetbeheer en veranderingsprocessen.
 • Goede organisatorische vaardigheden, in staat om meerdere taken naast elkaar uit te voeren.
 • Heeft een visie op patiëntenzorg en is gericht op multidisciplinaire samenwerking.
 • In staat om op effectieve, eigen zelfstandige wijze inhoud te geven aan de functie.

 

<b>Persoonlijke kwaliteiten</b>

 • Betrouwbaar, integer, flexibel
 • Communicatief sterk, dienend leider
 • Analytisch sterk, intelligent, oplossingsgericht, initiatiefrijk, innovatief
 • Samenwerker, verbinder
 • Tactvol en gevoel voor verhoudingen
 • Goed in plannen en organiseren
 • Besluitvaardig, overtuigingskracht
 • Evenwichtige persoonlijkheid die in staat is in een grote maatschap onpartijdigheid te
 • waarborgen
 • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

 

<b>Arbeidsvoorwaarden</b>

Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Aanstelling voor 0,8-1,0 fte. U treedt in dienst van het ziekenhuis (ziekenhuis cao FWG schaal 65) en wordt gedetacheerd naar de maatschap.

 

<b>Meer weten:</b>

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer N. Elenbaas, voorzitter van de Maatschap, te bereiken via 06-57935508 of de heer J. Luttjeboer, Orthopedisch chirurg, te bereiken via 06-41214432

 

<b>Sollicitaties:</b>

Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u binnen 6 weken na het verschijnen van deze advertentie richten aan het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis t.a.v. de heer J. Luttjeboer, Postbus 3200, 4380 DD Vlissingen of via j.luttjeboer@adrz.nl

 

Deze advertentie kunt u ook vinden op <a href=http://www.adrz.nl>www.adrz.nl</a>.

 

<center><b><u>Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld</u></b></center>

 

<img style="border: 0px solid; width: 0px; height: 0px;" alt="0" src="http://adver-match.com/CV/Handlers/Stat.ashx?vid=45522" />

 

 

 

 

 

 

 

Solliciteren
Opleidingsniveau
HBO/WO
Provincies
Zeeland
Branches
Ziekenhuis
Salaris
n.t.b.
Contracttijd
Fulltime
Ervaring
3 - 5
Publicatiedatum
27-2-2015
Deel deze baan